Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van MUIS Software.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. muis.nl, imuisonline.com, ublcloud.nl, ublservice.nl en spitsfactuur.nl

  • Door de websites te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
  • De informatie op de website van MUIS Software wordt geregeld aangevuld en/of aangepast zonder kennisgeving aan gebruikers.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die MUIS Software besteedt aan de samenstelling van haar websites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die gepresenteerd wordt op de websites kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Niets van de website mag zonder schriftelijke toestemming van MUIS Software worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Deze toestemming is niet benodigd voor niet commercieel gebruik.
  • U zult MUIS Software, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke. Dit is inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  • Uw persoonsgegevens worden door MUIS Software gebruikt om u gericht te informeren over onze producten, diensten, opleidingen en daarmee samenhangende informatie. Bent u een relatie van MUIS Software en stelt u geen prijs (meer) op deze informatie, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief via: www.muis.nl/overmuis/nieuwsbrief.html.
  • Voor het versturen van updates, facturen en andere diensten of berichten die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening, behouden wij het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken.
  • Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat verstrekte bedrijfsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De bedrijfsgegevens worden gebruikt om aanvragen, bestellingen en consultancyvragen snel en gemakkelijk te laten verlopen. Bedrijfsgegevens stellen wij niet ter beschikking aan derden.
  • MUIS Software sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites.